Peran Orang Tua dalam Minat Baca Anak

Minat baca anak-anak tergolong rendah. anak adalah calon generasi penerus yang melanjutkan bangsa di masa yang akan datang. Orang tua mempunyai peranan penting bagi anak. Pendidikan dalam keluarga untuk mengantarkan anak agar dapat menjadi pribadi yang mandiri.

Keluarga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar bagi pendidikan anak. Sebagian besar waktu anak di lakukan bersama keluarganya.  Peranan keluarga harus bisa menunjang kegemaran membaca pada anak. Oleh karena itu, orang tua atau keluarga dapat membuat cara atau upaya dalam menumbuhkembangkan minat baca anak.

Mendongeng menjadi salah satu peran penting dalam menumbuhkan minat baca anak. kegiatan mendongeng seringkali anggap kurang menarik untuk lakukan oleh orang tua karena bahan materi dongen yang cukup sulit mendapatkannyat. Selain itu, keluarga kesulitan dalam membawakan dongeng yang menarik untuk anak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *